DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+" realizowanego w roku 2021 - moduł 1a „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi" DOFINANSOWANIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ 841 838,61 zł 2 302 298.26 zł