Bezpieczeństwo i zdrowie

ZAWYJĄ SYRENY ALARMOWE

Trening Uruchamiania Syren Alarmowych w dniu 01.08.2021 r.

 

Gmina Białogard informuje o przeprowadzeniu w dniu 1 sierpnia br., o godzinie 17:00, treningu uruchamiania syren alarmowych i ich pracy przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego z OSP na terenie gminy Białogard. Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Obwieszczenie wojewody zachodniopomorskiego

! Drodzy Mieszkańcy Gminy Białogard !

 

Śmieci podczas epidemii

 

Osoby zdrowe, które wykorzystują maseczki lub rękawiczki,
a także osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny:

  • wrzucać maseczki, rękawiczki najpierw do osobnego worka, a następnie do pojemnika/ worka na odpady zmieszane,
  • pozostałe odpady segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników/ worków.

syrena.jpg

 INFORMACJA dla mieszkańców gminy Białogard

 

Wójt Gminy Białogard uprzejmie informuje mieszkańców  gminy Białogard, że w dniu 01 sierpnia 2020r. o godz. 17:00 przez okres czasu - 3 minut zostaną załączone syreny alarmowe w miejscowości: Białogórzyno, Kościernica, Podwilcze, Pomianowo, Rogowo, Stanomino.

Akustyczny system alarmowy zostanie wykorzystany w celu uczczenia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Masz problem 2