czyste powietrze zdrowy wybór Zaproszenie Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy Białogard na spotkanie informacyjne, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w dniu 21 października br. (tj. czwartek) o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Redlinie. Na spotkaniu przedstawione zostaną wstępne założenia programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczenia przedsięwzięć. Prelegentem będzie doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wójt Gminy Białogard (-) Jacek Smoliński Prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne osłaniające usta i nos.