Zaproszenie
Wójt Gminy zaprasza mieszkańców Gminy
Białogard na spotkanie informacyjne, w ramach
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, które
odbędzie się w dniu 21 października br. (tj. czwartek)
o godzinie 16:00 w Świetlicy Wiejskiej w Redlinie.
Na spotkaniu przedstawione zostaną wstępne założenia programu, rodzaje przedsięwzięć
oraz warunki dofinansowania na wymianę źródła ciepła i termomodernizację, jak również
sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczenia
przedsięwzięć. Prelegentem będzie doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Wójt Gminy Białogard
(-) Jacek Smoliński
Prosimy o zaopatrzenie się w maseczki ochronne osłaniające usta i nos.