Unia Europejska /’ Pomorze t? Zachodnie Krajowa Sieć 1 Obszarów Wiejskich .★	Program 4	Rozwoju ■X	Obszarów '	Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Zachodniopomorski Partner Ekologiczny: Patronat Medialny: teórtal Pszczelarski Rarzkowickie TARGI ROLNE AGRO POMERANIA 10-12.09.2021 r. crupa SZOTY Ministerstwo te Klimatu i Środowiska Patronat Honorowy: ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (Barz^owic^ie Targi Bp Cne - roCnicza stoCica (Pomorza Zachodniego Sekretariat: 91 479 40 10, 91 479 40 15, fax: 91 561 37 91 e-mail: targi.barzkowice@zodr.pl, e-mail: barzkowice@home.pl www.zodr.pl, FB * Targi odbędą się, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO OLGIERDA KUSTOSZA Konsultant merytoryczny: Patronat Branżowy: