Żłobek w Gminie Białogard”

 

Gmina Białogard, prowadzi inwestycję w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” realizowanego w roku 2021 – moduł 1a.

Nazwa zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi"

Dofinansowanie: 1 841 838,61 zł

Całkowita wartość: 2 302 298,26 zł

Realizacja przedsięwzięcia poprzedzona była przygotowaniem dokumentacji projektowej, w której zaprojektowano przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kościernicy na Żłobek z planowanym
w przyszłości przedszkolem na I piętrze budynku.

W dniu 16 października 2020 roku Gmina Białogard złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” moduł 1a. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Gminie przyznano dofinasowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Wstępnie inwestycja została oszacowana na kwotę: 2.302.298,26 zł i obejmowała przebudowę budynku wraz z wyposażeniem.

W dniu 14 maja 2021 r. Gmina Białogard podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych firmą Produkcyjno Handlowo Usługową Elżbieta Hećman.

Aktualnie w budynku trwają prace budowlane.

Jeszcze w sierpniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie
i zakup pomocy dydaktycznych.

Harmonogram przyjęty przez jednostkę zarządzającą projektem i Gminę Białogard, zakłada zakończenie wszystkich prac do końca 2021 roku i tym samy z początkiem 2022 roku rozpocząłby się nabór dzieci do nowo utworzonej instytucji.

W Żłobku przewidziano 56 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wszystkie pomieszczenia zostały tak zaplanowane i tak doposażone, żeby „nasi milusińscy” mogli spędzać tam miło czas pod fachową opieką wychowawców. (GW)

 Pomieszczenia żłobkaPomieszczenia żłobka

20210721 10195120210721 102235