ZADANIA REALIZOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH i ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ JEJ PRZEBUDOWĘ NA DZIAŁCE NR 153/3 OBRĘB LULEWICZKI DOFINANSOWANIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 290 935,84 zł 1 844 194,05 zł

 

Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3, obręb Lulewiczki”

 

W dniu 30 września 2021 roku, Wójt Gminy Białogard, podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę na realizację inwestycji pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”.

Droga będzie finansowana w 70% w ramach dotacji ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Inwestycja zakłada przebudowę drogi o długości ok. 851,2 m., przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną – prace na działce 169. Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej (asfalt) . Zjazdów do posesji również z masy bitumicznej. W ramach inwestycji zaplanowano również oczyszczenie istniejącego przepustu, ewentualną przebudową. Zaplanowano budowę kanałów technologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Droga będzie oddana do użytkowania w II połowie 2022 roku.

na zdjęciu Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Pan Bartosz Kłosowski

Gmina Białogard, realizuje inwestycję w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” realizowanego w roku 2021 – moduł 1a.

Nazwa zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi"

Dofinansowanie: 1 841 838,61

Całkowita wartość: 2 302 298,26

Realizacja przedsięwzięcia poprzedzona była przygotowaniem dokumentacji projektowej, w której zaprojektowano przebudowę budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na Żłobek z planowanym w przyszłości przedszkolem na I piętrze budynku.

W dniu 16 października 2020 roku Gmina Białogard złożyła wniosek aplikacyjny o przyznanie dotacji w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” moduł 1a. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinasowanie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Wstępnie inwestycja została oszacowana na kwotę: 2.302.298,26 i obejmowała przebudowę budynku wraz z wyposażeniem.

W dniu 14 maja 2021 r. Gmina Białogard podpisała umowę z wykonawcą prac budowlanych firmą Produkcyjno Handlowo Usługową Elżbieta Hećman.

Aktualnie w budynku trwają prace budowlane.

Jeszcze w sierpniu zostanie ogłoszony przetarg na wyposażenie i zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Harmonogram przyjęty przez jednostkę zarządzająca projektem i Gminę Białogard, zakłada zakończenie wszystkich prac do końca 2021 roku i tym samy z początkiem 2022 roku rozpocząłby się nabór dzieci do nowo utworzonej instytucji.

W Żłobku przewidziano 56 miejsc dla dzieci do lat 3.

Wszystkie pomieszczenia zostały tak zaplanowane i tak doposażone, żeby „nasi milusińscy” mogli spędzać tam miło czas pod fachową opieką wychowawców.