DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ POPRZEZ JEJ PRZEBUDOWĘ NA DZIAŁCE NR 153/3 OBRĘB LULEWICZKI DOFINANSOWANIE CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 290 935,84 zł 1 844 194,05 zł

 

Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3, obręb Lulewiczki”

 

W dniu 30 września 2021 roku, Wójt Gminy Białogard, podpisał z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, umowę na realizację inwestycji pn: „Modernizacja drogi gminnej poprzez jej przebudowę na działce nr 153/3 obręb Lulewiczki”.

Droga będzie finansowana w 70% w ramach dotacji ze środków pochodzących
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg . Inwestycja zakłada przebudowę drogi o długości ok. 851,2 m., przebudowę istniejącego zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną – prace na działce 169. Wykonanie nawierzchni drogi z masy bitumicznej (asfalt) . Zjazdów do posesji również z masy bitumicznej. W ramach inwestycji zaplanowano również oczyszczenie istniejącego przepustu, ewentualną przebudową. Zaplanowano budowę kanałów technologicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Droga będzie oddana do użytkowania w II połowie 2022 roku.

na zdjęciu Wójt Gminy Białogard Jacek Smoliński i Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych "INFRABUD" Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Pan Bartosz Kłosowski