Ludowe Zespoły Sportowe - polskie zrzeszenie grupujące kluby sportowe działające w małych miejscowościach, głównie na wsiach. Celem statutowym zrzeszenia jest upowszechnianie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu. LZS jest członkiem ISCA - Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu i Kultury.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białogardzie powstało w dniu 8 czerwca 1984 r., na podstawie decyzji Naczelnika Gminy Białogard Pana Stanisława Majewskiego (nieżyjącego, wielkiego sympatyka sportu wiejskiego). Działalność poszczególnych kół LZS na terenie Gminy Białogard rozpoczęła się dużo wcześniej, działały one bowiem w innych strukturach - podlegały bezpośrednio Powiatowym Radom LZS.

Najstarszym z działających Kół jest LZS "Tęcza" Czarnowęsy - rok powstania 1966. W skład Gminnego Zrzeszenia wchodzą obecnie następujące Koła:

- "Radew" Białgórzyno,

- "Morena" Buczek - działalność zawieszona,

- "Huragan" Byszyno,

- "Tęcza" Czarnowęsy,

- "Markus" Gruszewo- działalność zawieszona,

- "Huragan" Żytelkowo,

- "Tęcza" Kościernica,

- "Sokół" Lulewice,

- "Świt" Łęczno,

- "Pogoda" Nasutowo,

- "Dream Team" Redlino- działalność zawieszona,

- "Wiking" Rogowo - działalność zawieszona,

- "Orzeł" Stanomino i Koło Ligi Obrony Kraju w Stanominie.

 

Władze GZ LZS

Pierwszym Przewodniczącym Gminnego Zrzeszenia LZS był Stanisław Diakowicz. Następnymi byli kolejno: Ryszard Sawkiewicz, Marian Łysiak, Tadeusz Wiśniewski, Tadeusz Krzyżaniak. Od 1999 roku tę funkcję pełni Jan Kaleja.

Obecnie Radę Gminnego Zrzeszenia LZS w Białogardzie tworzą:

• Jan Kaleja - Przewodniczący GZ LZS,

• Zygmunt Świder - Zastępca przewodniczącego,

• Marek Muszyński - Sekretarz,

• Bogdan Suski - Skarbnik,

• Stanisław Cach - Członek,

• Krzysztof Klaczkowski - Członek,

• Arkadiusz Pluciński - Członek.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

• Zbigniew Furman - Przewodniczący,

• Czesław Pytlik - Zastępca Przewodniczącego,

• Daniel Wiśniewski - Członek.

 

Działalność

GZ LZS realizuje zadania gminy w zakresie sportu, turystyki i rekreacji. Jest współorganizatorem corocznie odbywających się na terenie Gminy Białogard imprez. Najważniejsze z nich, na stałe wpisane do Kalendarza Imprez Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych to:

- Turniej Sołectw Gminy Białogard,

- Turniej Piłki Nożnej Trampkarzy, Samorządowców i Służb Mundurowych w Nasutowie (wcześniej w Białogórzynie),

- Gminne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Klępinie,

- Turniej o "Super Puchar" w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,

- Turniej Piłki Siatkowej w Nawinie,

- Turnieje Strzeleckie w Stanominie.

Sportowcy zrzeszeni w LZS uprawiają różne dyscypliny, najbardziej popularne to: tenis stołowy, siatkówka, bilard stołowy, biegi przełajowe, strzelectwo i piłka nożna. W tej ostatniej dyscyplinie największe sukcesy osiągnęły drużyny: LZS "Radew" Białogórzyno uczestniczące w rozgrywkach klasy okręgowej i LZS "Pogoda" Nasutowo biorące udział w rozgrywkach klasy wojewódzkiej "A". W ramach współpracy z niepełnosprawnymi mieszkańcami Gminy Białogard i Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych "Ikar" w Koszalinie organizowane są zawody rekreacyjno- sportowe, rozgrywki w tenisie stołowym, badmintonie, strzelectwie sportowym.

Coraz większe zainteresowanie budzą "nowe" dziedziny. W 2007 roku reprezentacja GZ LZS zajęła VI miejsce w 2013 roku IV miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Podhalańskim i IV miejsce w zorganizowanych przez Zachodniopomorskie Zrzeszenie LZS w Nowogardzie 46 zawodach wędkarskich "Turystyka z wędką". W 2009 r. zespół reprezentujący GZ LZS na 48 Zawodach Wędkarskich LZS Województwa Zachodniopomorskiego zajął III miejsce w klasyfikacji generalnej. W 2011 r., w 2012 r. i 2014 r. reprezentacje Gminy Białogard zdobyły I miejsca w klasyfikacji zespołowej oraz w 2014 r. I miejsce indywidualnie na Wojewódzkich Zawodach Wędkarskich „Turystyka z wędką".

W ostatnich latach Białogardzkie Zrzeszenie LZS osiąga coraz wyższą pozycję wśród Zrzeszeń Województwa Zachodniopomorskiego. W roku 2000 było to VI miejsce, w roku 2001 i 2008 - III miejsce, w latach 2002, 2003, 2005, 2006 i 2007 - I miejsce.

Reprezentacje LZS i Gminy Białogard zdobywają czołowe miejsca: w 2009 r. i w 2014 r. - II miejsce, w 2010 r. i w 2011 r. i w 2012 r. - I miejsce w klasyfikacji generalnej Letnich Igrzysk LZS Samorządów Gmin Województwa Zachodniopomorskiego w Płotach.

Członkowie LZS interesują się także turystyką w listopadzie 2009 na XXVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie Turystyczno - Krajoznawczej LZS w Zakopanem reprezentacja GZ LZS w Białogardzie zajęła IV miejsce, w październiku 2010 r. 5 pierwszych miejsc w Wojewódzkiej Olimpiadzie Turystyczno - Krajoznawczej, w kategorii szkół podstawowych zdobyli indywidualnie uczniowie z Gminy Białogard.

   W 2014 r. Gmina Białogard zajęła 14 miejsce w grupie III w klasyfikacji generalnej VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XX Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014, objętego honorowym patronatem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

 

Nagrody

   13 grudnia 2003 roku, Pan Jan Kaleja - Przewodniczący Gminnego Zrzeszenia LZS w Białogardzie odebrał w Warszawie nagrodę za bardzo wysokie osiągnięcia GZ LZS.

   W 2005 roku Gmina Białogard zajęła II miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej i X miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej XI edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin, w grupie od 7,5 do 15 tys. mieszkańców.

W latach 2003 i 2005 roku GZ LZS w Białogardzie zdobyło I nagrodę Krajowego Zrzeszenia LZS, a w 2006 roku otrzymało Złotą odznakę za zasługi w krzewieniu kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.

Dwukrotnie - za 2003 i 2005 rok Rada Gminna została uhonorowana przez Radę Główną Krajowego Zrzeszenia LZS tytułem Laureata centralnego Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł najlepszej rady gminnej Zrzeszenia LZS.

W dniu 14 października 2008 roku delegacja ze Szkoły Podstawowej w Kościernicy odebrała w Warszawie, przyznany przez Federację Sportu dla Wszystkich, dyplom za zajęcie IV w Polsce i II w województwie zachodniopomorskim miejsca w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2008, w grupie III - od 7,5 do 15 tys. mieszkańców. W 2013 r. w klasyfikacji generalnej V Europejskiego Tygodnia sportu dla wszystkich - XIX Sportowym Turnieju Miast i Gmin w grupie od 7,5 do 15 tysięcy mieszkańców Gmina Białogard zdobyła I miejsce w województwie zachodniopomorskim i VI w Polsce.

21 lutego 2009 roku na Gali Sportu Wiejskiego w Warszawie Jan Kaleja - Przewodniczący i Romuald Żak -Zastępca Przewodniczącego GZ LZS odebrali nagrodę Laureata Centralnego o tytuł najlepszej Rady Gminnej Zrzeszenia LZS za rok 2008.

7 marca 2009 roku przedstawiciele Gminnego Zrzeszenia odebrali puchar i dyplom za zajęcie I miejsca wśród Gminnych Zrzeszeń LZS w województwie zachodniopomorskim i w Polsce.

W grudniu 2009 r. na Gali Sportu w Warszawie GZ LZS w Białogardzie zostało nagrodzone przyznaną przez Radę Główną Krajowego Zrzeszenia LZS statuetką za zdobycie I miejsca we współzawodnictwie gminnych zrzeszeń LZS w Polsce.

W grudniu 2010 r. GZ LZS odebrało na Gali Sportu w Warszawie statuetkę za zdobycie I miejsca w województwie zachodniopomorskim i tytuł Laureata Gminnych Zrzeszeń w Polsce.

17 marca 2012 r. Przewodniczący Gminnego  Zrzeszenia LZS został nagrodzony Srebrnym Gryfem Zachodniopomorskim.

Sportowcy z LZS stanowią podstawę ekip reprezentujących Gminę Białogard na zawodach gmin organizowanych podczas Dożynek Powiatowych. W 2005 roku w Stanominie Gmina Białogard zajęła I miejsce, w 2006 roku w Tychowie reprezentujący Gminę Mieszkańcy Sołectwa Białogórzyno zajęli II, a w 2007 roku ekipa z Sołectwa Nasutowo zdobyła w Karlinie I miejsce. W 2011 r. w Stanominie Gmina Białogard wywalczyła II miejsce, w 2013 r. w Karlinie III miejsce.

Działalność LZS w Gminie Białogard to nie tylko rywalizacja sportowa. Członkowie LZS aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności, utrzymują boiska sportowe, place zabaw. Z ich inicjatywy powstały boiska do piłki nożnej w m. Czarnowęsy, Gruszewo, Łęczno i Żytelkowo, zagospodarowano teren wokół tych boisk. Członkowie Koła Ligi Obrony Kraju w Stanominie zmodernizowali i prowadzą doskonale działająca strzelnicę sportową na wolnym powietrzu. W lutym 2009 roku zostały zakończone prace adaptacyjne przekazanego przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa budynku na strzelnicę z broni pneumatycznej. Wszystkie prace wykonali społecznie członkowie LOK.

Leszek Baziuk, Leszek Borowczak, Tomasz Brzozowski, Mieczysław Budzyła, Jan Budzyński, Stanisław Cach, Jan Cylke, Tomasz Chlebicki, Piotr Chmieliński, Andrzej Chmura, Marek Chorkawy, Andrzej Dankowski, Iwona Dankowska(obecnie świetlicowa), Julian Jakubczyk, Jarosław Frąckiewicz, Zbigniew Furman, Natalia Hamera, Konrad Januszewski, Jan Kaleja, Krzysztof Klaczkowski, Piotr Kołodziejczyk, Teodor Kłys, Stanisław Olszewski, Wiesław Krzemiński (nieżyjący), Edward Lejbt, Andrzej Mazik, Karol Mazik, Paweł Mazik Jarosław Małecki, Danuta Muszyńska, Marek Muszyński, Dorota Oszkiel, Józef Patynowski, Edward Pietryka, Tadeusz Pstrągowski (nieżyjący), Czesław Pytlik, Mirosław Sikorski, Tomasz Sędzik, Bogdan Suski, Zygmunt Świder, Eliwira Świętlicka, Kazimierz Świetlicki, Katarzyna Wołgin, Romuald Żak i wielu innych oddanych działaczy, sportowców i samorządowców - to właśnie Ci, którym Gminne Zrzeszenie LZS w Białogardzie zawdzięcza swoje sukcesy.