Rodziny obojga pochodzą z Kujaw. W 1948 r. rodzice Pana Zbigniewa wraz z jego dziadkami osiedlili się w Gminie Białogard, początkowo w miejscowości Białogórzyno, zaś w marcu 1956 r. przenieśli się do Nosówka. Od tutejszych władz, zgodnie z obowiązującymi w tamtym czasie przepisami, rodzice otrzymali 9,5 ha, a dziadkowie 4,5ha. Pan Zbigniew już jako 8-latek pomagał w gospodarstwie.

   W 1971 r. Państwo Aniela i Zbigniew zawarli związek małżeński. W 1973 przejęli część gospodarstwa, tj. 4,5 ha zaś w 1989 pozostałe 9 ha. Od tego czasu ich gospodarstwo sukcesywnie powiększało się najpierw do 40 ha, a później wraz z gruntami dzierżawionymi do 70 ha.

   Poza zajęciami na roli, Pan Zbigniew w latach 90-tych pełnił funkcje społeczne, był radnym Rady Gminy oraz sołtysem.

   Państwo Niewiadomscy hodowali bydło w ilości ok. 50 sztuk oraz trzodę chlewną nawet do 110 szt., dziś stado to liczy po 36 szt. bydła i trzody.

   W 2005 r. podjęli decyzję o przystąpieniu do jednego z programów unijnych zaproponowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i przekazaniu tego gospodarstwa na rzecz córki, uzyskując tym samym prawo do renty strukturalnej. Jednak pomimo przekazania tego gospodarstwa, oboje zamieszkują nadal na jego terenie i oboje pomagają w jego prowadzeniu. Z radością i dumą mówią o swoich dzieciach i wnukach wierząc, że miejsce, które stało się ich ostoją i przystanią życia, będzie miejscem, które upodoba sobie kolejne pokolenie. A więc praca dziadków i rodziców będzie kontynuacją rozpoczętego przez nich dzieła.