W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Białogard otrzymała dofinansowanie na kwotę : 8 484 544 zł w tym na zadanie:

 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Podwilcze - Gmina Białogard   4 260 588 zł
 
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zagórz, Zagórze-Nasutowo oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gruszewo, Gruszewo-Łęczno gmina Białogard   4 223 956 zł
gmina bialogard