Przebudowa/budowa drogi gminnej z miejscowości Dargikowo do miejscowości Pomianowo na działkach nr 326 obr. Pomianowo, 77/4, 284, 288, 311, 344/3, 357/1, 372, 414 obr. Dargikowo dofinansowanie 722 369,79 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 384 739,98 zł