KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!Trzeciego kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty, zorganizowany przez Gminę Białogard konkurs pod hasłem:

 

KAŻDY UCZEŃ WIE JAK DBAĆ O ŚRODOWISKO


Konkurs był przeznaczony dla uczniów Szkół położonych na terenie Gminy Białogard, jego celem było propagowanie, właściwych postaw proekologicznych poprzez angażowanie uczestników w podejmowanie działań, mających na celu uświadomienie wagi jaką ma racjonalne postępowanie z odpadami. Tematem konkursu był kolaż promujący selektywną zbiórkę odpadów.
Komisja w składzie:
- P. Alicja Kubiś – Zastępca Wójta Gminy Białogard;
- P. Izabela Czaplejewska – Skarbnik Gminy Białogard;
- P. Krystyna Czuluk – Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi;
- P. Tadeusz Szarłowski – Podinspektor ds. komunalnych;
kierując się określonymi w regulaminie konkursu kryteriami oceny przyznała:

 

I miejsce Szkole Podstawowej im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Kościernicy, w kategorii praca zbiorowa;

 

I miejsce Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie, w kategorii praca indywidualna, za pracę przygotowaną przez Julię Litewkę, uczennicę klasy III „a”.

 

Szkoły otrzymały środki na zorganizowanie Dnia Ziemi.
Laureatom serdecznie dziękujemy i gratulujemy.

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!


KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY!