JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA SWOJE ZACHOWANIE - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI   14 marca uczniowie z klas II i III Gimnazjum w Stanominie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że jako nieletni odpowiadają za zachowania niezgodne z prawem. Zostali zapoznani z katalogiem środków wychowawczych. Omówiono również temat współczesnych zagrożeń dotyczących zażywania środków psychoaktywnych, a w szczególności dopalaczy. Spotkanie prowadziła Pani Kinga Plucińska-Gudełajska – starszy sierżant z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie.