FERIE 2017 W ŚWIETLICY W LULEWICACH   Mimo trwającego remontu świetlicy w Lulewicach, działo się tam naprawdę wiele! 6 dni w tygodniu, po 6 godzin dziennie, przez okres 2 tygodni, taki bogaty plan zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlicy ustalili rodzice wraz z opiekunem.
„ Walentynki” – dzień zakochanych, młodzież i dzieci wcześniej przygotowały laurki i kartki dla zakochanych, po czym składały je do pudła z sercem, a podczas wspólnej zabawy, wysypane walentynki rozdawane były imiennie. Wywołało to śmiech i ogólne rozbawienie, a jak wiadomo rozbawienie powoduje wzrost śmiałości w kontaktach z innymi ludźmi i sprawia, że jesteśmy pozytywniej nastawieni do innych osób.
   „Mam Talent" - dzieci pokazywały swoje umiejętności wokalne i taneczne, odbył się konkurs karaoke.
   Zjazdy, zabawy na wiejskim lodowisku, konkursy na lodzie, gra w hokeja - cieszyły się wśród dzieci największą atrakcją.
   "Zima za oknem" - zajęcia plastyczno- techniczne - dzieci wykonywały domki dla ptaków, karmniki, a w międzyczasie omawiane było życie ptaków w czasie zimy i to jak ważne jest ich dokarmianie.
   Zajęcia plastyczne - i tutaj uczestnicy tych zajęć wykazali się wielkim talentem w wykonaniu kartek wiosenno-świątecznych.
   Wyczekiwany tłusty czwartek. W tym dniu dzieci i młodzież wraz z rodzicami przynieśli artykuły spożywcze potrzebne do wypieku faworków i pączków. Przyodziane w stroje piekarzy, dzieci same wyrabiały ciasto, formowały pączki i faworki przy tym doceniając prace domowej gospodyni. Smażenie odbywało się już wspólnie. Na koniec każde dziecko z dumą częstowało rodziców i razem spożywano smaczne wypieki.
   Kolejny dzień to spotkanie z leśniczym Panem Pawłem Wąsaczem z nadleśnictwa Białogard. Dzieci i młodzież Pan Leśniczy zaskoczył przywiezionymi ze sobą akcesoriami: rogami jelenia i skórą dzika. Zainteresował wszystkich ciekawymi opowieściami o życiu i zwyczajach zwierząt, o dokarmianiu ich, nauczał jak należy zachowywać się spotykając dzikie zwierzę w lesie. Pomocną okazała się przywieziona przez Pana Pawła Wąsacza encyklopedia o zwierzętach. Spotkanie zakończone zostało przy grillu, dzieci w podziękowaniu wręczyły Leśniczemu słodki upominek oraz zrobionego własnoręcznie z siana i mchu zająca.
   Występy artystyczne, wyjazdy do miejscowości gdzie znajdują się świetlice ( tym razem w Buczku i Rościnie) to już od lat sprawdzone, uznane za najlepsze, atrakcje wśród dzieci i młodzieży, to integracja i wspólna zabawa. Zespół wokalno-taneczny ”Show Dance Lulewice" pokazuje swoje zdolności artystyczne, zachęcając w ten sposób inne dzieci do takiej formy wypoczynku i zabawy, również w swojej rodzinnej miejscowości.
   Na zakończenie zimowego wypoczynku, zorganizowany został Bal Karnawałowy, odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody w formie dyplomów oraz upominki ufundowane przez sponsora.
Bez wyjątku, będziemy mile wspominać cudowne dni minionych ferii.