ZODR   Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach podpisał Umowę z Zachodniopomorską Grupą Doradczą nt. projektu "Bez granic - międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób".

Szczegóły dotyczące projektu:

Bezpłatny kurs językowy i praktyka w Irlandii

W ramach projektu zapewniony jest udział w bezpłatnych szkoleniach oraz zagranicznej praktyce zawodowej.

I etap:Celem jest przygotowanie Uczestników do zagranicznej praktyki poprzez zapewnienie m.in.:
•wsparcia psychologicznego,
•szkoleń językowych – j. angielski,
•przygotowania kulturowego (powyższe szkolenia będą odbywały się w ZODR w Barzkowicach 3xw tygodniu - brak możliwości zwrotu dojazdu)

II etap:Uczestnicy wylatują na ponad 2-miesięczną praktykę zawodową do Irlandii. Efektem wsparcia będzie zdobycie międzynarodowego doświadczenia w branży, określonej indywidualnie dla każdego uczestnika w tym m.in.
•W gastronomii (kucharz, kelner),
•W sprzedaży (sprzedawca, pomoc sprzedawcy),
•W biurze (pracownik biurowy),
•W produkcji (monter, pracownik linii produkcji).
Dodatkową zaletą będzie nauka branżowego języka angielskiego.

III etap:Po powrocie do Polski uczestnicy skorzystają m.in. z:
•Kursów zawodowych potwierdzonych egzaminem zewnętrznym zgodnie z odbytą zagraniczną praktyką,
•Zorganizowanych spotkań z członami związków pracodawców.
Dzięki temu Uczestnicy poznają swoich potencjalnych pracodawców i dowiedzą się jak przygotować się do rekrutacji, aby zakończyła się ona sukcesem.

Do projektu może zgłosić się osoba, która spełnia następujące warunki:
•jest osobą młodą w wieku 18-35 lat;
•mieszka w województwie zachodniopomorskim;
•nie pracuje (jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
•nie studiuje dziennie.

Wnioskodawca projektu zapewnia:
•zagraniczne praktyki w Cork w Irlandii,
•zamieszkanie, wyżywienie i koszty dojazdu na praktyki,
•bezpłatne warsztaty oraz kursy językowe i zawodowe,
•wysokiej klasy mentorów, doradców zawodowych i trenerów,
•serwis kawowy i obiad podczas zajęć,
•bezpłatne materiały szkoleniowe.

 

Ewelina Gielmuda
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

tel.: +48 (91) 47 94 059, kom. 665 777 808
fax: +48 (91) 56 13 791