STACJA METEOROLOGICZNA JUŻ DZIAŁA!!!!

 

W dniu 25 października 2021 roku ukończona została inwestycja w ramach pilotażowego programu „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim”. Koszt całej inwestycji wyniósł 60.589,80 zł, na ten cel Gmina pozyskała środki w wysokości 40.000 zł w ramach dofinansowania z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, 10.000 zł z Powiatu Białogardzkiego, a pozostała kwota to środki własne Gminy Białogard.

Stacja meteorologiczna utworzona została w miejscowości Rościno, jej zadaniem jest ciągły pomiar i rejestracja następujących parametrów:

- Temperatura i wilgotność na wysokości 2m;

- Temperatura (bis) na wysokości 2m;

- Opad atmosferyczny;

- Temperatura przygruntowa;

- Temperatura gruntu;

- Kierunek i prędkość wiatru;

- Usłonecznienie;

Bieżące dane generowane przez stację meteorologiczną można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej: http://meteor.iung.pulawy.pl/view2.php?u=Rościno (G.W.)