Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” zaprasza na „Rybackie wielkie sprzątanie”, które odbędzie się w miejscowości Przegonią obręb Byszyno w sąsiedztwie rzeki Parsęty (przy dawnej przystani kajakowej) w dniu 23 października 2021 r. (sobota) W programie: sprzątania okolic rzeki Parsęty 12:30 - rozpoczęcie akcji sprzątania 14:00 - część edukacyjno-rozrywkowa (quizy z nagrodami, przeciąganie liny, wyplatanie sieci) 16:00 - ciepły poczęstunek i rybactwo I MORZE Stowarzyszanie 'Razem w Przyszłość' Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: Koszty bieżące i aktywizacja. Cel operacji: Promowanie, zachowanie i upowszechnianie kulturowego rybactwa poprzez realizację ze społecznością lokalną inicjatywy związanej z oczyszczeniem rzeki Parsęty.