informacjaU W A G A !

   Szanowni Mieszkańcy Gminy Białogard. Wojt Gminy uprzejmie informuje, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2019 nie ulegają zmianie.
   Z uwagi na powyższe, informacje o wysokości ww. opłaty w 2019 r. nie będą wysyłane do mieszkańców.
   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na otrzymany, indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy Białogard, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty.

 

 

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński