nowoczesna szkoła
   Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym w dziewiętnastu szkołach powiatu białogardzkiego rozpoczęła się rekrutacja do nowego projektu pn. „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja – poprawa dostępności i oferty placówek edukacyjnych na terenie powiatu białogardzkiego, poprzez zajęcia dodatkowe, stypendia, doposażenie sal i szkolenia dla nauczycieli i rodziców”.

Projekt opiewający na łączną wartość 2 837 878,72 zł realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w wysokości 2 412 196,91 zł).Celem projektu jest:
- doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzącego do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia,
- szkolenia dla nauczycieli i rodziców,
- doposażenie szkół.

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów realizowane będą w okresie 1 września 2017 r. –
30 czerwca 2019 r. w następujących szkołach:

w mieście Białogard
:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Świdwińska 7,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bol. Krzywoustego, ul. Chopina 8,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 im. M. Kopernika, ul. Grunwaldzka 53,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kołobrzeska 23;
w gminie Białogard:
- Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Rogowie,
- Szkoła Podstawowa w Stanominie,
- Szkoła Podstawowa im. ppor. R. Kuleszy w Kościernicy,
- Gimnazjum im. I. Krasickiego w Pomianowie;
w gminie Karlino:
- Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie,
- Szkoła Podstawowa im. L. Kruczkowskiego w Karścinie,
- Szkoła Podstawowa w Daszewie,
- Szkoła Podstawowa Karwinie,
- Zespół Szkół w Karlinie;
w gminie Tychowo:
- Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie,
- Szkoła Podstawowa w Dobrowie;
w powiecie białogardzkim:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. J. Radomskiego w Tychowie,
- Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie formularza deklaracji uczestnictwa, zgody na udział w projekcie podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz niezbędne formularze można otrzymać już 1 września 2017 r. w ww. szkołach.

Termin realizacji projektu: 1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!