! Drodzy Mieszkańcy Gminy Białogard !

 

Śmieci podczas epidemii

 

Osoby zdrowe, które wykorzystują maseczki lub rękawiczki,
a także osoby zdrowe objęte kwarantanną powinny:

  • wrzucać maseczki, rękawiczki najpierw do osobnego worka, a następnie do pojemnika/ worka na odpady zmieszane,
  • pozostałe odpady segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników/ worków.