Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Białogard prosimy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Białogardzie w pok. nr 6 – Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska albo zgłaszać telefonicznie pod nr 600 047 042.